audyt analityczne

Audyt Analityczny

Przykładowy zakres audytu analitycznego dotyczącego konfiguracji i ustawień Google Analytics:

 • konfiguracji konta GA, usług, widoków oraz filtrów
 • konfiguracji celów/zdarzeń oraz lejków konwersji
 • Integracja z kontami AdWords/GSC
 • konfiguracja widoku userID, śledzenia międzydomenowego, konfiguracja wykluczeń śledzenia domen
 • konfiguracja enchanced e-commerce
 • konfiguracja ustawień sesji
 • konfiguracja źródeł organicznych
 • konfiguracja raportów niestandardowych
 • konfiguracja przekazywania danych poprzez measurement protocol
 • konfiguracja dostępu i użytkowników
 • rekomendacje dotyczące zbierania danych
 • rekomendacje dotyczące wykorzystania zmiennych niestandardowych
 • rekomendacje dotyczące śledzenia zdarzeń w serwisie
 • rekomendacje niestandardowych wdrożeń i konfiguracji
 • weryfikacja możliwość konta w zakresie dostępności danych dla modeli atrybucyjnych
 • analiza konfiguracji systemu w zakresie cofania danych statusowych

Przykładowy zakres audytu analitycznego dotyczącego konfiguracji i ustawień Google Tag Manager:

 • konfiguracja tagów, reguł oraz zmiennych
 • Konfiguracja tagach partnerów
 • konfiguracja dostępu do kontenerów
 • sprawdzenie dataLayerów oraz przekazywanych wartości (jeśli takowe są zdefiniowane)
 • weryfikacja dostępności userID w ramach warstwy danych
 • weryfikacja dostępności danych w ramach dataLayer infrastrukturalnych tj. hosty, lokalizacje użytkownika, identyfikatory infrastrukturalne sieci
 • rekomendacja konfiguracji tagów pod kątem bezpieczeństwa przepływu danych
 • sprawdzenie integracji z innymi narzędziami (CRM, optymalizacja konwersji)

Z jakich narzędzi korzystamy?

wave