Measurement protocol

Measurement Protocol

Measurement Protocol to metoda komunikacji między przeglądarką w której zaimplementowany jest kod śledzący google analytics (js) a infrastrukturą zbierającą i przetwarzającą te dane. Metoda ta może zostać również użyta w przypadku braku możliwości działania javaskryptu, ale wymaga wtedy zbudowania odpowiedniej aplikacji która pozwoli na przekazywanie danych w ustalony sposób do kolektora zbiorczego google analytics. W takim przypadku mówimy o wykonywaniu komunikacji z google analytics poprzez protokół komunikacyjny. W ten sposób można przekazać dowolne zdarzenia do GA i nawet w przypadku kiedy zdarzenia odbywa się poza stroną na której jest możliwość uruchomienia kodu javascript. Metoda ta pozwala wysyłać dane z narzędzi CRM, klientów mailingowych czy innych aplikacji dostępnych jedynie po stronie serwera. Często określa się to rozwiązaniem komunikacyjnym “serwer 2 serwer”, bo odbywa się bez udziału interakcji użytkownika i klienta ( klient to określenie przeglądarki lub aplikacji obsługującej połączenia http).

Wykorzystanie tego rozwiązania daje również przewagę w przypadku nadmiernego wykorzystania “adblocków” w przeglądarkach webowych, które w wielu przypadkach blokują komunikację przeglądarki z kolektorem google analytics. Przewaga ta polega na przekazywaniu nieprzerwanego strumienia danych do google Analytics w przypadku próby blokowania wysyłania danych po stronie klienta. Tym samym zapewnia pełną spójność i integralność gromadzonych danych, w szczególności jeśli chodzi o takie eventy jak leady, zamówienia, transakcje i bliżej niezdefiniowane konwersje kluczowe dla biznesu w którym wykorzystywany jest google analytics.

Przewaga posiadania spójnych i integralnych danych to przede wszystkim przewaga biznesowa, która przekłada się na decyzje związane z dystrybucją środków finansowych na marketing i to czy środki te są wydatkowane poprawnie i przynoszą maksymalny zwrot z inwestycji, czy może ze względu na niepoprawne dane decyzje te są zaburzone i zwrot jest wtedy niepełny, bo wydatki nie są dystrybuowane poprawnie.

Z jakich narzędzi korzystamy?

wave