Sieci afiliacyjne

Sieci Afiliacyjne

Marketing afiliacyjny jest to model promocji produktów czy usług, pozwalający zarabiać internautom na sprzedaży produktów/usług za pośrednictwem swoich stron internetowych. Tacy sprzedawcy, inaczej mówiąc afilianci, zrzeszeni są w ramach sieci afiliacyjnych. Spośród wielu sieci afiliacyjnych działających na rynku polskim najbardziej popularne są: TradeDoubler, TradeTracker. Awin (dawniej Zanox), Netsales, afill.me, NetAfilliation i wiele innych.

Marketing afiliacyjny jest oparty o model płatności “za efekt” - stanowi to rozsądne rozwiązanie zarówno dla reklamodawcy jak i partnera.

Najczęsciej zadawane pytania o Sieci Afiliacyjne

Dlaczego warto zlecić działania afiliacyjne agencji marketingowej?

Bezpośrednia praca z wydawcami / afiliantami wymaga dużego nakładu pracy i systematycznej komunikacji. Agencje marketingowe z reguły posiadają zaufanych, doświadczonych afiliantów, z którymi współpracowali przy wielu owocnych projektach, dzięki czemu są w stanie wybrać dla klienta takie firmy, które przyniosą najlepsze efekty w jego branży, dodatkowo otrzymując preferencyjne stawki.

Kiedy warto zdecydować się na działania w ramach współpracy afiliacyjnej?

Współpraca taka może przynieść maksymalne efekty w momencie, kiedy mamy wrażenie, że dotychczasowe kanały wyczerpały swoje możliwości, lub mamy trudności w dotarciu do naszej docelowej grupy odbiorczej. Wydawcy, często dysponujący społecznościami zebranymi wokół prowadzonych przez siebie specjalistycznych działań i portali mogą skierować nasze reklamy do ściśle określonego targetu.

Czym działania afiliacyjne różnią się od standardowej emisji reklam?

W ramach działań z sieciami afiliacyjnymi emisja reklam odbywa się poprzez działania wydawców – to oni odpowiadają za wygenerowanie wyników kampanii w ramach ustalonych wcześniej kanałów, jakimi dysponują, przy zachowaniu wstępnie zaplanowanego modelu rozliczeniowego i celu.

Co jest kluczowe w optymalnej współpracy z afiliantami?

Działania afiliacyjne wymagają odpowiedniej komunikacji pomiędzy firmą i wydawcami – kluczowym czynnikiem takiej współpracy jest systematyczne weryfikowanie wyników dostarczanych przez afilianta. Dzięki temu wybrany wydawca ma możliwość optymalizowania i zmiany kanałów pozyskiwania i emisji, tak aby jego wynik w ramach współpracy był możliwie najlepszy.

Z jakich narzędzi korzystamy?

wave